Hvordan

Hvordan byder vi ind:

 • Tilbud
  • Vi afgiver gerne tilbud uden vederlag, dog efter forespørgsel og udfører arbejder og projekter efter tilbud, alt efter tilbuds grundlag og udbudsmaterialets indhold.

 • Entrepriseform
  • Vi udfører projekter i hovedentreprise, underentreprise og fagentreprise med stor ekspertise og erfaring.
   Endvidere udfører vi mange opgaver, blandt andet aftale og vedligeholdelses opgaver, på timebasis.

 • Maskinpark
  • Virksomheden har egen maskinpark der både er alsidig, men også konkurrencedygtig.
   Maskinparken anvendes i projekterne og udlejes på timebasis iht. virksomhedens prisliste 2014.​

Vi søger kontinuerligt nye udfordringer og ny viden, både for vores medarbejdere, men også virksomheden og ledelsen med henblik på, at øge kvaliteten og sikre udviklingen af virksomheden og dermed optimere kundens opgaveløsning og endelige projekt til fuld tilfredshed.

Gennem vores dynamiske organisation, dygtige medarbejderstab, virksomhedens kompetence,
viden, stabilitet og kvalitet, skaber og udfører vi projekt og opgaveløsninger, der løser både kundens
og virksomhedens behov for kvalitetsbevidste projekter inden for de aftalte økonomiske rammer.

Sikkerhed og kvalitets styring gennemføres og dokumenteres iht. projektkrav på virksomhedens dokumenterede og godkendte arbejdsplads vurdering APV og kvalitets sikring KS.

Vi bestræber samhørighed og positivt samspil mellem kunden og virksomheden for dermed at opnå vores vision:

"At skabe og udføre kvalitetsbevidste projekt og opgaveløsninger, ​gennem en dynamisk, stabil, sikker og vidende proces med kvalitet og overskud."

Visionen er vigtig for os som virksomhed, da det er visionen der skaber nye dynamiske processer.

I henhold til gældende lovgivning, skal vi oplyse om muligheden for, at klage over en uoverensstemmelse til følgende instans:

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106,

1358 København K

www.byggerietsankenaevn.dk  

info@byggerietsankenaevn.dk

Som en del af vores værdi politik, hvor kommunikation og kvalitetsbevidste projektløsninger er i højsædet, ønsker vi dog først og fremmest, at kunne løse evt. uoverensstemmelser indbyrdes, igennem dialog og samarbejde.